Neurosigma siva nonius  de Nicéville,1896

The Panther – ผีเสื้อลายเสือดาว

Doi Pha Hom Pok (Chiang Mai) 14 April 2019

Doi Pha Hom Pok (Chiang Mai) 12 April 2017

Doi Phu Kha (Nan) 1 October 2018

Doi Pha Hom Pok (Chiang Mai) 14 April 2023

Doi Inthanon (Chiang Mai) 8 April 2023

Pin It on Pinterest

Share This